Opatrenia ÚVZ SR – nosenie rúšok, schôdze štátnych orgánov