Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období “Zimnej vykurovacej szóny 2019/2020”

Opatrenia