Oznam ZSVS

Oznamujeme Vám, že zajtra, dňa 5.5.2020 od 8:00 do 15:00hod  bude z dôvodu opravy poruchy na prívodnom potrubí verejného vodovodu odstávka pitnej  vody v celých obciach Horné a Dolné Saliby aj s m.č. Hrušov.  Rozsah odstávky sa môže zmeniť. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie sa pitnou vodou na celú dĺžku odstávky. Náhradné zásobovanie pitnou vodou nebude zabezpečované z dôvodu mimoriadnej situácie Kovid 19. V prípade urgentnej potreby vody volajte na tel. č. 0317737700.

Po ukončení prác a obnovení dodávky pitnej vody bude vykonaný preplach dotknutých sietí, ktorý bude prebiehať do odstránenia prípadného zákalu vo verejnom vodovode.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.