Komunálny odpad

Oznamujeme občanom obce, že v posledných mesiacoch nastalo veľké zvýšenie množstva odpadu vyložených v smetných nádobách, ale najmä vo veľkých igelitových vreciach vedľa nádob. Vyzývame Vás o separáciu, ktorú v posledných rokoch čím viac občanov efektívne využíva, aby obec nemusela pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odpad. Na základe negatívnych skúseností a po dohode so spoločnosťou, ktorá odpad odváža, pri zbere komunálneho odpadu bude odvezený len odpad zo smetnej nádoby, odpad vyložený vedľa smetnej nádoby nebude odvezený. V prípade väčšieho množstva odpadu prosím vás kontaktujte zamestnancov obecného úradu.