Čipovanie smetných nádob dňa 19. a 20. 07.2021 / UPOZORNENIE

Obec Dolné Saliby oznamuje, že čipovanie smetných nádob, ktoré doteraz neboli začipované z dôvodu nedostupnosti, sa uskutoční 19. a 20. júla 2021 pomocou zamestnancov obce. Prosíme občanov, ktorých sa to týka, aby počas týchto dní vyložili svoje smetné nádoby pred dom.

Ďalej upozorňujeme občanov, ktorý nemajú uhradené poplatky za komunálny odpad za predchádzajúce roky a z tohto dôvodu nemajú  smetné nádoby označené žltou nálepkou. Nálepky si môžu prevziať po uhradení nedoplatkov na obecnom úrade do 26. júla, v opačnom prípade ich odpadové nádoby od 27. júla nebudú vyprázdnené.