Návrh VZN č. 01/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov Obce Dolné Saliby