Návrh VZN č. 02/2020 o podmienkach poskytovania finančného príspevku z prostriedkov Obce Dolné Saliby