Menovanie

Vážená pani,

Rozália Vassová                 

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás menujem do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie.

 

V Dolných Salibách, 24. Augusta 2018

 

                                                                                   Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce