Invázia komárov

Vzhľadom na dlhotrvajúcej dažde na území obce Dolné Saliby došlo ku kalamitnému rozšíreniu komárov, čo bolo potvrdené monitoringom komárov, následkom čoho vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia osôb obyvateľov obce.

Na základe uvedených skutočnosti, v zmysle zákona NR SR Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov starosta obce Dolné Saliby vyhlásil dňa 13.06.2019 o 18:00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce Dolné Saliby.

Oznamujeme obyvateľom obce, že 16. júna 2019 (nedeľa) po 21,00 hodine bude prebiehať v obci  postrek komárov. Postrek proti komárom nie je škodlivý na organizmus človeka alebo iných živočíchov, avšak žiadame obyvateľov obce, aby zavreli všetky okná a dvere na svojich domoch. Žiadame aj včelárov, aby vykonali všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k zbytočnému úhynu včiel.

Ďakujeme za spoluprácu!

Dokumenty: