Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR od 19.01.2022

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR
(respirátory, hromadné podujatia, prevádzky, OTP na pracoviskách)

Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke”