Harmonogram separovaného zberu odpadov v roku 2019 v obci Dolné Saliby