VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania finančného príspevku z prostriedkov Obce Dolné Saliby