VZN č. 3/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Dolné Saliby – schválené dňa 29.04.2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné Saliby

Prílohy