Schválené VZN č. 5/2020 o cenách služieb poskytovaných obcou D. Saliby – od 01.01.2021