Schválené VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 1/2021