Schválené VZN č. 02/2021 o cenách služieb poskytovaných obcou D. Saliby – 14.12.2021