Rozpocet obce na rok 2023-as koltsegvetes_zmena c.1_MÓDOSÍTÁS-výdavková časť_kiadások_NÁVRH_JAVASLAT