Rozpočet obce Dolné Saliby na rok 2023 – príjmová časť

Návrh bol vyvesený dňa: 29.11.2022, zvesený dňa: 15.12.2022

Schválený rozpočet vyvesený dňa: 16.12.2022

Prílohy