Rozpočet obce Dolné Saliby na rok 2020 – návrh – výdavková časť