Pracovný a odmeňovací poriadok pre zamestnancov obce Dolné Saliby č. 1/2022

Dátum zverejnenia: 16.12.2022

účinnosť od 01.01.2022

Návrh bol vyvesený: 29.11.2022, zvesený: 15.12.2022

Prílohy