Návrh VZN č. 2/2021 o cenách služieb poskytovaných obcou – 26.11.2021