NÁVRH VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

NÁVRH VZN č. 1/2021