NÁVRH rozpočtu obce na rok 2021 – výdavky – 30.11.2020