NÁVRH rozpočtu obce na rok 2021 – príjmy – 30.11.2020