NÁVRH rozpočtu obce na rok 2021 – celkové náklady a príjmy – 30.11.2020