Návrh rozpočtu obce Dolné Saliby na rok 2020 – príjmová časť