Návrh rozpočtu obce D. Saliby na rok 2020 – 2. ÚPRAVA – Výdavková časť – 30.11.2020