Voľby 2016

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V zmysle § 49 ods.1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. V zmysle ods. 3 citovaného paragrafu oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka treba doručiť na adresu:

Obec Dolné Saliby

925 02 Dolné Saliby 355

alebo na e-mailovú adresu: dolnesaliby@dolnesaliby.sk