Stavebné úpravy na budove s.č.800 – TJ Dolné Saliby

Tabula

 

Počas jesene sa pokračovali stavebné úpravy na budove TJ súp.č. 800 pomocou dotácie od Slovenského futbalového zväzu vo výške 10000,- eur. V tomto roku boli vymenené okná a dvere, čo sa vzhľadom na zvýšené ceny energií realizovalo v najvhodnejší čas.

Fotodokumentácia stavu pred úpravami:

Nový stav po úpravách: