Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť infraštruktúru malých rozmerov pre obyvateľov obce a to prostredníctvom rekonštrukcie vozovky dôležitej komunikácie vo frekventovanej časti obce.

Projekt rieši rekonštrukciu miestnej verejnej komunikácie a spevnenej plochy, vybudovanie nových dočasných parkovacích státí v počte 5 kusov:

  • odstránenie a úprava výtlkov na existujúcej vozovke, vyplnenie poškodenej časti,
  • rekonštrukcia vozovky /nová vrstva asfaltu hr. 40 až 60mm/
  • výšková úprava poklopov kanalizačných šachiet miestnej komunikácie
  • 1 záchytné parkovisko s 5 parkovacími miestami.

 

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

Zmluva o poskytnutí NFP č.309070AVF6

Celkové náklady projektu: 81 926,22 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov: 59 305,20 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 56 339,94 EUR

FOTOGALÉRIA:

Ulica Újsor pred rekonštrukciou_03.05.2022 :

Ulica Újsor počas rekonštrukcie_ 05/2022 :

Ulica Újsor po rekonštrukcii_27.05.2022:

Ulica Újtelep pred rekonštrukciou_03.05.2022:

Ulica Újtelep počas rekonštrukcie_05/2022:

Ulica Újtelep PO rekonštrukcii_17.05.2022: