Naše stromy – Tvorba podunajskej krajiny v družobných obciach Pannonhalma a Dolné Saliby

Tvorba krajiny tabula 20x30cm_SK

Názov malého projektu:  Tvorba podunajskej krajiny v družobných obciach Pannonhalma a Dolné Saliby

Krátky názov:    Naše stromy

ZÁMER PROJEKTU: 

Dlhodobým zámerom projektu je tvorba krajiny Podunajska vysadením pôvodných druhov stromov a kríkov a výchova mládeže k ochrane prírody.

V rámci projektu v družobných obciach vzniknú zelené plochy z tradičných stromov, kríkov a rastlín.

V rámci projektu bude výchova miestnej mládeže k ochrane prírody a životného prostredia.

Krátkodobými zámermi projektu sú:

  • výsadba miestnych druhov stromov a kríkov, zvýšiť lesnatosť územia družobných obcí
  • tvorba prezentačného miesta miestnej prírody
  • spoločná výchova mladých ľudí družobných obcí na ochranu prírody

AKTIVITY:

Vysadenie vetrolamu

  • Vysadenie vetrolamu s pôvodnými druhmi drevín a lúky so zabezpečením maximálnej biodiverzity v extraviláne obce Dolné Saliby (2 ha lúky a 150 stromov)

Zriadenie prezentačného miesta

  • prezentačná budova (výmena okien a obnova podlahy 1 miestnosti),
  • obecné arborétum (20 stromov, 30 kríkov, 30 liečivých rastlín)
  • a náučný chodník s tabuľou v intraviláne obce Dolné Saliby

Mládež za prírodu – Spoločné poznávanie prírody :

  • Spoznaj okolie svojej obce -1-1 deň spoznanie prírody pre miestnych školákov, spojený aj výsadbou stromov v Pannonhalme a v Dolných Salibách (individuálne podujatie) ( 30-30 účastníkov)
  • Ukáž okolie Dolných Salíb – 1 spoločný výlet na spoznávanie prírody pre mladých ľudí družobných obcí (80 účastníkov)
  • Ukáž okolie Pannonhalmy – 1 spoločný výlet na spoznávanie prírody pre mladých ľudí družobných obcí (80 účastníkov)

MEGHÍVÓ/POZVÁNKA – “Spoznaj okolie svojej obce!”/ “Ismerd meg falud környékét!” – 4. júna 2021 / 2021. június 4. – miesto podujatia: Dolné Saliby / a rendezvény helye: Alsószeli

POZVÁNKA – “Ukáž okolie Dolných Salíb!” – 11. júna 2021 – miesto podujatia: Dolné Saliby

MEGHÍVÓ – “Mutasd meg Alsószeli környékét!” – 2021. június 11. – a rendezvény helye: Alsószeli

MEGHÍVÓ – “Ismerd meg Pannonhalma természeti értékeit!” – 2021. június 16. / 16. júna 2021 – a rendezvény helye: Pannonhalma (HU) / miesto podujatia: Pannonhlama (HU)

______________________________________________________________________________

REALIZÁCIA PROJEKTU:

Vysadenie vetrolamu

Dňa 18. – 27. mája 2021 v extraviláne obce Dolné Saliby boli vysadené vetrolamy s pôvodnými druhmi drevín a lúky so zabezpečením maximálnej biodiverzity  (2 ha lúky a 150 stromov).

Obecné arborétum a náučný chodník

Výsadba stromov – 03. – 11. jún 2021

Mládež za prírodu – Spoločné poznávanie prírody 

Dňa 4. júna 2021 sa uskutočnila vlastivedná exkurzia a spoznanie miestnej prírody spojený aj výsadbou stromov a pešia túra so zábavnými úlohami s názvom  “Spoznaj okolie svojej obce!” pre žiakov miestnych základných škôl.

Podujatie – 27. apríla 2021 – zber smeti so žiakmi ZŠ Horné Saliby

Vysadili sme stromy – Informácia – 06.09.2021

Výsadba na Laposi – Informácia – 07.09.2021

 

Rozpočet projektu: 27.069,03 eur
Názov programu: Interreg SKHU Fond malých projektov pre východný región
Gestor programu: Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 23.008,67 eur
Vlastné zdroje: 4.060,36 eur

_______________________________________________________________________

Publikácie o projekte:

RTV Krea.sk

Új Szó.com

ma7.sk

Denník Új Szó