Vytvorenie bezbariérového prostredia pri domove dôchodcov a rekonštrukcia bývalej práčovne_ Práce sú dokončené

S finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvoríme bezbariérové prostredie pri domove dôchodcov a z vlastných finančných prostriedkov obce dlhodobo nevyužívaný objekt „bývalej práčovne“ zrekonštruujeme  na klubovňu, komunitnú miestnosť a modlitebňu. Takto chceme dosiahnuť, aby seniori žijúci v domove sa cítili čím viac doma, aby tu prežívali krajšie a pohodlnejšie dni.   PUBLICITA: