Verejný obstarávateľ: Obec Dolné Saliby
Sídlo: Obecný úrad Dolné Saliby – 925 02, Dolné Saliby 355
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Kovács, starosta

IČO: 00305910                         DIČ: 2021153530

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., č.ú.: 9132122/5200

Telefón: +421 317853061       E-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk

 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
Výzva na predloženie ponuky - Kompostáreň2.8 MiB200
Zákazka s nízkou hodnotou - Pótlék II. - dokončenie miestnej komunikácie634.2 KiB179
Zákazka s nízkou hodnotou - Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu1.9 MiB241
Vyzva PotlekII 1 Cast III Etapy454.0 KiB151
Výzva Rozšírenie Verejného Osvetlenia87.2 KiB127
Výzva Vybudovanie Sociálnej Miestnosti V Prezliekarni športového Hriska Dolné Saliby261.8 KiB128
Vyzva Kancelárske Potreby Pre Obec Dolné Saliby Na Rok 2015447.9 KiB103
Výzva Tonery Pre Obec Dolné Saliby Na Rok 2015395.3 KiB121