• Povolanie: podnikateľka

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 611

  • Strana: Strana maďarskej komunity

  •  Komisia verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu

  • Komisia verejného poriadku, životného prostredia a sociálno-zdravotnícka