• Povolanie: inžinier počítačových systémov

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 307

  • Strana: Strana maďarskej komunity

  • Komisia finančná a územného rozvoja

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov