• Povolanie: predavačka

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 645

  • Strana: MOST-HÍD

  • Komisia verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu

  • Inventarizačná a škodová komisia