• Povolanie: vedúca pošty

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 44

  • Strana: MOST-HÍD

  • Komisia finančná a územného rozvoja

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov