• Trvalý pobyt: Dolné Saliby 284

  • Strana: Strana maďarskej komunity