• Povolanie: zdravotná sestra

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 10

  • Strana: MOST-HÍD

  • Komisia verejného poriadku, životného prostredia a sociálno-zdravotnícka