• Povolanie: podpredseda samosprávneho kraja

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 120

  • Strana: Strana maďarskej komunity

  • Komisia verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu

  • Komisia finančná a územného rozvoja