F2015-04-4494 (Medium)

Zamestnanci obce vytvoria  dočasné parkovacie miesta pred MŠ a MŠ s VJM.