Zamestnanci obce vytvoria  dočasné parkovacie miesta pred MŠ a MŠ s VJM.